Cliqui en un apartat per a veure més informació.

Serveis d’ATGroup

ATGROUP, és una consultora especialitzada en serveis d'assessoria, auditoria i consultoria en matèries jurídiques i/ o de seguretat vinculades a l'aplicació del Dret a les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
En ATGROUP, comptem amb un equip amb gran experiència en l'àrea i disposem d'una àmplia gamma de serveis que s'ajusten a la necessitat de cada client. T'oferim assessorament i un tractament especialitzat adequat a la teva empresa.

A continuació pot consultar els nostres catàlegs:
  1. Catàleg General

  2. Catàleg de Serveis de Privacitat


Formació

S00 FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Des ATGROUP, definim la formació especialitzada com la transferència de coneixement efectius i pràctics als nostres clients i col·laboradors.

En tots els serveis que realitza ATGROUP, es desenvolupa un programa de formació especialitzat amb tres nivells de nivells de complexitat (A. B, C), per tal d'anar dotant de competències operatives als professionals que participen en els projectes de consultoria i auditoria de qüestions jurídic-tecnològiques.

Per a això comptem amb sales per a formacions i tutories personalitzades en les nostres instal·lacions, i amb un selecte grup de professors, tots ells especialistes en les seves respectives matèries i professionals en actiu.

Per descomptat també es compta amb les més avançades plataformes on line de formació i eines d'e-learning que permeten realitzar els nostres cursos tant in company com off company amb les màximes garanties ia plena satisfacció dels nostres alumnes.

També s'han subscrit diferents tipus de sistemes de col·laboració amb institucions universitàries i entitats professionals formatives que permeten ampliar l'oferta formativa de ATGROUP.

Per a més informació vegeu el nostre catàleg de cursos o consulti amb els nostres assessors.


Privacitat

S01 IMPLEMENTACIÓ LOPDGDD

Amb l'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades, Reglament 679/2016 (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, sorgeix la necessitat d'adaptar a totes les organitzacions aquesta nova legislació. Aquest procés ha de dur-se a terme mitjançant una transició pacífica i efectiva del règim anterior que establia la Llei orgànica 15/1999. Des de At Group proposem un sistema de treball que reuneix totes les característiques necessàries per a cobrir les necessitats que pot generar l'execució del pla integral d'adaptació a la normativa europea i nacional.

S02 AUDITORIA LOPDGDD

El Reglament General de Protecció de Dades, Reglament 679/2016 (RGPD) estableix que les organitzacions tenen la responsabilitat de supervisar periòdicament el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades. Per a aconseguir aquesta fi, des de AT Group proposem el servei d'auditoria, el qual inclou una anàlisi detallada de les operacions necessàries perquè cada organització pugui tenir una imatge fidel de l'estat del seu compliment normatiu en aquesta matèria.

S03 DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

El Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 (RGPD) estableix que en determinades organitzacions tant públiques com privades s'implanti la figura del DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD). Aquest ha de ser nomenat atenent les seves qualificacions professionals i en particular, al seu coneixement en dret i sobre la legislació de protecció de dades. Des de At Group li proposem externalitzar la figura del DPD posant al seu servei un expert en protecció de dades i privacitat que vetlli de forma continuada pel correcte compliment d'aquesta normativa en la seva organització.

S04 ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT

L'Esquema Nacional de Seguretat s'ha convertit, després de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, en un estàndard a tenir molt en compte per al compliment d'aquesta normativa. El fet que sigui obligatori per a les Administracions Públiques implementar aquest Esquema, obliga a aquestes i a altres entitats a afrontar el repte de complir amb els seus exigents requisits. Des de ATGroup oferim un assessorament detallat per a la seva assimilació i integració.

S05 COMERÇ ELECTRÒNIC I PRESÈNCIA A INTERNET

En els últims anys els consumidors s'han bolcat en els productes i serveis oferts via Internet. Avui dia milions de potencials compradors es connecten a la xarxa per a realitzar les seves compres en línia.


Compliance

S06 RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES

A partir de l'entrada en vigor de la L.O. 5/2010, de Reforma del Codi Penal, les persones jurídiques són penalment responsables de determinats delictes comesos pels seus directius o empleats en l'exercici del seu càrrec.

S07 PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS

La normativa vigent en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals, estableix una sèrie d'obligacions a les empreses i institucions vinculades directa o indirectament amb el sector financer o econòmic, amb la intenció de prevenir o evitar el blanqueig de capitals l'origen de les quals no sigui lícit.

S08 CANAL ÉTIC

El CANAL ÈTIC DE DENÚNCIES de ATGroup és un mecanisme independent i confidencial de denúncia d'accions o omissions, fets o comportaments que poden ser presumptament contraris a l'ètica de l'empresa, la seva normativa interna o qualsevol llei, o norma d'obligat compliment al país on es desenvolupin les activitats de l'empresa.

S09 LLEI DE SECRETS EMPRESARIALS

La Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials suposa un impuls des dels poders legislatius a la protecció de la informació empresarial, la qual s'estén no únicament a informació amb dades personals, sinó també a tota aquella informació que pugui ser estratègica i, per tant, secreta. ATGroup pot proposar als seus clients solucionis per a treure el màxim partit a aquesta normativa, amb la condició de l'aprofitar-se de la protecció jurídica que aquesta ofereix.


Social Environment

S10 PLA D'IGUALTAT

Una obligació legal per a totes les empreses de més de 50 treballadors, les que així ho estableixi el seu conveni col·lectiu o les que l'autoritat laboral competent així ho determini.

S11 PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

La implantació d'un pla de responsabilitat social corporativa cerca la millora de la imatge empresarial davant tercers mitjançant la participació activa i voluntària al progrés social, mediambiental i econòmic.


Altres Serveis

S12 FIRMA ELECTRÒNICA

ATgroup és Entitat de Registre autoritzada per ANF-AC, entitat homologada internacionalment de Certificació Electrònica.

S13 EVIDÈNCIA ELECTRÒNICA

L'acord estratègic entre ATgroup i la prestigiosa empresa Evidentia permet cobrir totes les necessitats que l'evidència electrònica requereix davant un procés judicial.

S14 INVESTIGACIÓ DE SEGURETAT INTEGRAL

Des d'ATGROUP som conscients que la seguretat té diferents vessants, i no només hi ha la part tecnològica, en ATGROUP entenem la seguretat com un procés INTEGRAL, on s'enllacen elements personals, tecnològics, interns, externs, entre d'altres. Per tant en determinades crisi i situacions en matèria de privacitat cal anar un pas més enllà i es fa necessària la participació de professionals molt qualificats de la investigació privada com és el cas de EUROPEA D'INVESTIGACIONS, per donar un bon fi a certes crisi i incidències greus.

En efecte, en nombroses ocasions la crisi o la incidència de seguretat en matèria de dades personals o seguretat tecnològica, no té el seu origen en l'estructura i sistemes implementats pel client, sinó que es tracta de conductes internes o externes que han aprofitat una vulnerabilitat .

Per donar resposta adequada i efectiva a aquest tipus d'incidències, ATGROUP ha subscrit un acord de col·laboració estratègica amb la prestigiosa agència de detectius EUROPEA D'INVESTIGACIONS amb més de 25 anys d'experiència en activitats com:

  • recerca empresarial (frau intern)
  • ciber investigació
  • intel·ligència competitiva
  • litigació support
  • altres investigacions vinculades a la protecció de dades personals i riscos de la privacitat.

L'activitat d'auditoria i consultoria en matèria de privacitat dels professionals de ATGROUP al costat de la capacitat investigadora de EUROPEA D'INVESTIGACIONS permet donar complida resposta a les eventualitats i crisis que les empreses de l'Segle XXI han d'afrontar.

Per a més informació vegeu el nostre catàleg de serveis ampliats o consulti amb els nostres assessors especialitzats.

També a: www.eurodin.es