BENVINGUTS A ATGROUP

ATGroup, consultora especialitzada en el Dret de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Qui Som?

ATGroup, com a consultora líder en l'aplicació del Dret de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació, estem especialitzats en l'aplicació del Reglament (UE) de Protecció de Dades i la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, així com en l'assessorament en solucions de Signatura Electrònica avançada i projectes de Comerç Electrònic i E-Administració.

El nostre objectiu se centra en prestar un servei d'assessoria i consultoria jurídic - tecnològica de qualitat.

L'equip humà de ATGroup està compost per especialistes qualificats de primera línia: Juristes especialitzats en les TIC, així com tecnòlegs de diferents perfils. En ATGroup creiem en la recerca permanent per a poder oferir als nostres clients les millors i més ajustades solucions.

La nostra seu central es troba a Barcelona. No obstant això també podràs trobar-nos a Màlaga, Madrid, València i Múrcia.


Últimes Notícies

28 d'gener del 2021

PROHIBICIÓ AL BANC D'ESPANYA A EXIGIR LA DECLARACIÓ DE L'IRPF DELS SEUS TREBALLADORS

L'Alt Tribunal ha dictat que aquesta exigència vulnera la protecció de dades de caràcter personal.
La Sala social ha anul·lat un paràgraf de l'article 8.2 de l'Ordenança del Banc d'Espanya. Aquest apartat, obligava els seus treballadors a lliurar la declaració de l'IRPF en processos de verificació d'operacions financeres privades.

L'IRPF no sols permet conèixer les dades econòmiques de l'afectat, sinó tot un ventall de dades que apareixen en aquesta, com per exemple, la seva religió, idees... dades que segons la LOPDP 15/199, de 13 de desembre, són especialment protegides.

El tribunal va desestimar els recursos de cancel·lació per part del BANC D'ESPANYA i la FEDERACIÓ DE SERVEIS DE COMISSIONS OBRERES, contra la sentència imposada per l'Audiència Nacional que va declarar la nul·litat d'un paràgraf de l'article 8.2 de l'Ordenança 9/2017, que desenvolupa el Codi de Conducta per al personal del Banc d'Espanya.

La Sala va rebutjar l'al·legació del Banc d'Espanya, relatiu al fet que no era necessari el consentiment del treballador quan s'exerceix una facultat empresarial, afegint que les facultats de l'empresari de control de l'activitat dels seus treballadors no són omnímodes, tenen el límit que en el seu exercici s'ha de respectar la dignitat del treballador.

També assegura que les Orientacions del BCE 2015/855 i 2015/856, articles 5 i 3.3 imposen als bancs centrals de l'Eurosistema obligacions de supervisió del compliment de les normes contingudes en l'Orientació i comprovacions del seu compliment, bé de manera periòdica o ad hoc, però no estableixen amb caràcter general el que el banc pugui reclamar a qualsevol dels seus empleats les seves declaracions d'IRPF o les seves dades fiscals.

Així, precisa que el que s'imposa és una obligació de supervisió, però no la forma en la qual la mateixa ha de dur-se a terme, quedant a la decisió del Banc d'Espanya la manera de realitzar la supervisió i comprovació del compliment de les normes de l'Orientació. Finalment, considera que la mesura exigida pel Banc d'Espanya no supera el triple judici constitucionalment exigit de ser idònia, necessària i proporcionada.

Finalment la Sala va concloure que no existeix habilitació legal perquè el Banc d'Espanya pugui sol·licitar als seus empleats les declaracions d'IRPF de fins a quatre exercicis, ni mitjançant el consentiment dels interessats, ja que vulnera el dret a la protecció de dades de caràcter personal.

Més Informació

26 d'gener del 2021

L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES CREA EL PACTE DIGITAL PER A LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES

L'AEPD cerca promoure un gran acord per la convivència digital, per a fomentar el compromís per la privacitat i conscienciar sobre la difusió de contingut sensible a les xarxes.

L'AEPD afirma que és necessari "que tots els actors implicats en l'àmbit digital, els ciutadans i les organitzacions, siguin conscients de les conseqüències que pot suposar en la vida de la persona afectada la difusió de continguts especialment sensibles i també les responsabilitats en què poden incórrer aquells que els difonen (civils, penals i administratives)".

Per això, ja són més de 40 organitzacions empresarials, associacions i fundacions (entre elles la Creu Roja Espanyola, Mediaset, RTVE, Atresmedia...) les que han assumit el compromís i començaran a implantar les mesures que ha dictat l'AEPD.

Una de les principals mesures consistirà a difondre el Canal Prioritari, el qual s'encarregarà de l'eliminació urgent i immediata de continguts sexuals i violents publicats sense consentiment. També es troba entre elles, donar suport a la transparència perquè tothom conegui en què s'empren les seves dades, a més de promoure la igualtat de gènere i la protecció dels infants, entre d’altres situacions de persones en situació de vulnerabilitat.

El Pacte Digital es divideix en tres parts; la carta d'adhesió, el compromís per la responsabilitat en l'àmbit digital i el Decàleg de bones pràctiques.

A la carta d'adhesió, l'entitat signant es compromet a implantar a la seva organització els principis i recomanacions de l'AEPD.
En el compromís per la responsabilitat en l'àmbit digital, es troben les obligacions que les organitzacions han de complir. No busca que assumeixin més de les que hi ha, però busca un compromís ajustat.

Finalment, el Decàleg de bones pràctiques, amb el qual l'AEPD vol promoure totes les seves mesures entre els mitjans de comunicació i organitzacions que disposen de canals de difusió per informar al seu públic.

El Pacte Digital per a la Protecció de les Persones de l'AEPD es presentarà públicament a un esdeveniment anomenat I Fòrum de Privacitat, Innovació i Sostenibilitat, amb la presidència d'Honor de ses majestats els Reis, el dia 28 de gener de 2021 (en ocasió del dia Internacional de la Protecció de Dades).

Més Informació

21 d'gener del 2021

MULTA RÈCORD A CAIXABANK S.A AMB 6.000.000 D'EUROS

CaixaBank ha rebut una multa històrica per part de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'entitat va vulnerar tres dels articles de l'actual normativa, incloent-hi una qualificada com molt greu.

L'entitat CaixaBank haurà de fer front a una multa de 6 milions d'euros per haver vulnerat tres normatives de la GDPR. L'agència imposa una multa de 2 milions, considerada lleu, per incomplir la normativa de l'article 13 i 14., mentre que els 4 milions restants vénen arran de saltar-se l'article 6, una infracció qualificada com molt greu pel reglament.

Tot es remunta en 2018, després de realitzar una recerca per una denúncia d'un particular i una posterior en 2019 portat per la FACUA (Associació de Consumidors) contra el 'Contracte Marc' de privacitat que han de subscriure tots els clients d'aquest banc. El 'Contracte Marc' no és més que un acord entre un o diversos compradors o proveïdors, que estableixen com regiran els contractes, en un cert període de temps. El document de la sentència consta de 177 pàgines i detalla com l'entitat CaixaBank va infringir els articles i no ha corregit el que se li ha demanat per la institució.

Entre les fallades que esmenta la GDPR, referent als 2 primers punts, trobem que la informació oferta en els diferents documents o canals ens són uniformes. S'empra una terminología imprecisa per a definir la política de privacitat, també ens trobem amb una falta d'informació sobre la categoria de dades personals.

En quant al punt 6, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades afirma que La Caixa no dóna una bona justificació de la base jurídica del tractament de dades personals, no compleix els requisits establerts per a la prestació d'un servei vàlid. També parla d'algunes deficiències en els processos habilitats per a obtenir el consentiment dels seus clients i el procediment pel qual passen per a prestar el seu consentiment per a la recollida i tractament de les seves dades personals.

A més de la sanció imposada, l'AEPD obliga a l'entitat que en el termini de sis mesos adeqüi la normativa de protecció de dades personals, les operacions de tractament de dades personals que realitza, la informació oferta als seus clients i el procediment mitjançant el qual els mateixos han de prestar el seu consentiment per a la recollida i tractament de les seves dades personals.

Segons l'agència, CaixaBank no ha tingut una actitud molt col·laborativa per la seva part i les correccions que s'han efectuat per la companyia no han estat realment una veritable regularització de la situació irregular de la qual hem pogut comprovar en el procediment sancionador.

Més Informació

18 d'gener del 2021

MULTA A TWITTER EUROPA PER INFRACCIÓ DEL RGPD.

El passat 15 de desembre l'Agència de Protecció de Dades Irlandesa va imposar a TwitterEuropa (situada a Irlanda) una multa de 450.000 euros, resultat de no comunicar a temps ala DPA Irlandesa una bretxa de seguretat de dades personals i per no haver-ho documentat degudament.

Aquesta bretxa va afectar milers de persones en els diferents països europeus, i com a conseqüència la DPA va haver de coordinar-se i cooperar amb les autoritats de control interessades d'aquests països afectats.

Això va donar lloc a la utilització per primera vegada del procés de resolució de conflictes a través del Comitè Europeu de Protecció de Dades que actuaria com a àrbitre entre l'Autoritat de Control Principal i la resta d'autoritats.

La causa d'aquesta sanció es remunta tres anys enrere, precisament el dia 29 de desembre del 2018, quan un tercer es va adonar de l'existència d'un error en el codi del sistema deTwitter i que afectava especialment els usuaris d'Android.

Aquest error suposava que si l'usuari d'Android es canviava el correu electrònic vinculat en el seu compte de Twitter, els tuits protegits, és a dir, aquells tuits que suposadament només tenen accés els seguidors de l'usuari, passarien a ser accessibles per a tothom.

El 3 de gener de 2019 Twitter EUA va decidir que aquest error havia de tractar-se com una bretxa de seguretat, cosa que no va ser notificada a Twitter Europa fins passats quatre diesi posteriorment a la DPA Irlandesa.

Segons la comunicació que va enviar Twitter Europa a la DPA Irlandesa, entre el 5 de setembre del 2017 i l'11 de gener de 2019, es van veure afectades més de 88.000 persones per aquest error.

Segons la DPA, Twitter EU hauria d'haver estat conscient de la bretxa de seguretat el 3 de gener de 2019, data en la qual Twitter EUA va qualificar internament com a bretxa de seguretat. Aquesta falta de comunicació va fer que Twitter EU notifiqués l'incident fora del límit establert que són les primeres 72 hores, tal com està establert en l'article 33.1 del RGPD.

Finalment, la DPA Irlandesa va concloure que Twitter EU va infringir l'article 33.5 del RGPD al no documentar degudament la bretxa de seguretat i oferir aquesta informació a la DPA Irlandesa durant la seva recerca.

Per tot això, Twitter EU ha acabat rebent la seva primera multa per infracció del Reglament General de Protecció de Dades.

Més Informació

14 d'gener del 2021

LES NOVES I POLÈMIQUES CONDICIONS DE WHATSAPP

Nou any i nous canvis. Whatsapp, la coneguda aplicació de missatgeria mòbil ha decidit modificar les seves polítiques de seguretat. Aquests canvis, com bé ha explicat Facebook, s'efectuaran a partir del 8 de febrer d'aquest mateix any.

Probablement, si ets usuari de Whatsapp, en aquests primers dies de l'any t'hauràs trobat amb un missatge d'advertiment a l'intentar accedir. Això és pel fet que la coneguda aplicació de missatgeria ha decidit canviar les seves condicions i polítiques de privacitat, així ho anunciava a la fi de l'any passat. Aquest canvi obligarà els usuaris que la utilitzin a compartir les seves dades personals amb Facebook (propietària de l'app).

A l'acceptar els termes i condicions nous, l'usuari permetrà que l'aplicació o les empreses com Facebook i Twitter tinguin un accés gairebé total a les seves activitats, les quals van des dels missatges de text, els contactes, compres i interaccions amb tercers, entre altres.

Segons l'empresa de telecomunicacions, els canvis entraran en vigor el pròxim 8 de febrer. L'usuari, per poder continuar utilitzant l'aplicació ha d'acceptar aquestes condicions, en el cas de rebutjar-la no podrà continuar utilitzant-la.

No obstant això, aquesta nova obligació només afectarà els usuaris que resideixen fora de la Unió Europea. Tant els ciutadans de la UE com els del Regne Unit no es veuran afectats per les noves condicions de la plataforma. Però aquest missatge d'advertiment li surt a tots els usuaris, Per què succeeix això? Com així ha explicat Facebook, tots els usuaris han d'acceptar-les encara que no s'apliqui en els comptes europeus.

La decisió de Facebook de vincular-se més estretament amb Whatsapp és una resposta contra Apple, ja que l'any passat va presentar una funció que permetia als usuaris rebutjar ser rastrejats per Facebook. Aquest fet va perjudicar el negoci publicitari de la companyia de Mark Zuckerberg, que se servia d'aquest rastreig per recopilar dades personals dels usuaris i així posteriorment vendre'ls a tercers per a poder personalitzar els seus anuncis.

Després que l'empresa estatunidenca anunciés aquesta modificació en els seus termes i condicions, milers d'internautes han optat per explorar un altre tipus de plataformes per a deslliurar-se d'aquestes mesures que imposa Whatsapp als seus usuaris. Fins i tot s'ha observat una disminució de descàrregues d'aproximadament un 11% en aquests primers dies de gener.

Més Informació

4 d'gener del 2021

EL TRIBUNAL SUPREM RECONEIX UN NOU DRET

El Tribunal Suprem va reconèixer el dret de poder esborrar de qualsevol cercador d'Internet continguts localitzats a partir de posar els dos cognoms d'una persona i no sols amb el nom complet com estava establert antigament.

La sala de Contenció-Administratiu ha dictat una sentència que decreta que l'exercici del dret a l'oblit permet a qualsevol persona afectada a exigir que un motor de cerca (com per exemple Google) elimini de les seves llistes de resultats qualsevol informació oposada a partir del nom complet o solament incloent els dos cognoms.

El Tribunal Suprem fixa com a normativa l'exercici del dret d'oposició, rectificació o cancel·lació del tractament de dades, i, en el seu cas, del dret a l'oblit, reconegut en l'article 6.4 de la Llei Organica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que faculta a la persona interessada a exigir que el gestor d'un motor de cerca elimini tots els resultats obtinguts a partir del nom complet o els dos cognoms, com a vincles a pàgines webs, publicats legalment a tercers, que continguin dades i informacions veraces, relatius a la persona.

La Sala va estudiar el cas plantejat per una persona que va sol·licitar a Microsoft Corporation, gestor del cercador Bing, la desindexació de les URL per a les cerques realitzades no sols pel seu nom complet, sinó també pels seus cognoms. Microsoft va accedir a la primera petició però va rebutjar la segona recolzant-se en què els dos cognoms no són cap identificador irrefutable d'una persona.

Així també, l'AEPD i l'Audiència Nacional tampoc van accedir a aquesta reclamació en relació amb els dos cognoms, en considerar que, conforme la normativa del registre Civil, les persones són designades pel seu nom i cognoms.

D'altra banda, el Tribunal Suprem va anul·lar aquesta sentència en estimar el recurs de cassació de l'interessat. La sala sostenia que no resultava coherent reconèixer el dret a l'oblit quan la cerca s'efectua a partir del nom complet d'una persona i negar-lo quan s'efectuava només a partir dels dos cognoms de la persona, això implicava no tenir en compte els principis generals del Dret de la Unió Europea.

Per tant, la Sala va considerar que el criteri mantingut en la sentència impugnada mancava de suport i suposaria restringir, injustificadament, el dret d'exigir al gestor d'un motor de cerca l'eliminació de la llista de resultats, del qual és titular la persona afectada.

Més Informació

28 d'desembre del 2020

EEUU SANCIONA A SANTANDER PER NO REVISAR MILIONS D'EMAILS DE LA SEVA PLANTILLA

L'autoritat reguladora dels EUA ha sancionat amb 123.000 euros a la filial de l'entitat per una fallada informàtica que va deixar fora de supervisió 6 milions de correus electrònics de tres quartes parts de la seva plantilla.

Aquest fet es va produir entre gener de 2014 i gener de 2019 quan la filial es va adonar de l'existència d'aquesta fallada informàtica reportant a les autoritats el febrer de 2019.

Com indica l'article 2110, els membres del regulador al qual pertany Santander des de 1994, tenen l'obligació de supervisar tots els correus que entren i surten dels seus empleats relacionats amb el negoci de la companyia.

L'entitat d'Ana Botín no es va assabentar del problema fins cinc anys més tard quan es van disposar a buscar un email antic i no el trobaven.

Segons informa Santander, aquest problema ja està resolt. Han implementat canvis en les polítiques i els processos que utilitzen per a poder així evitar que aquest succés torni a ocórrer en un futur.

A principis de novembre, la filial va signar el document acceptant pagar la sanció imposada de 123.000 euros.

Més Informació

24 d'desembre del 2020

PROCEDIMENT SANCIONADOR BBVA

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades sanciona a l'entitat BANC BILBAO BISCAIA ARGENTARIA, S. A.

Els motius que van provocar dit esdeveniment van ser:

 • No tenir adequades a la normativa de protecció de dades personals les operacions de tractament de dades personals que realitza.
 • No haver informat degudament el client sobre les circumstàncies regulades en els articles 13 i 14 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) o aquest no hauria prestat el consentiment vàlidament.

Per tot això se li imposa una multa de 5.000.000 euros per la infracció dels articles 6, 13 i 14 del RGPD; i que en el termini de sis mesos adeqüi a la normativa de protecció de dades personals les operacions de tractament que realitza, la informació oferta als seus clients, el procediment mitjançant el qual els mateixos han de prestar el seu consentiment per a la recollida i tractament de les seves dades personals.

Més Informació

21 d'desembre del 2020

AT Group els desitja bon Nadal i feliç i pròsper any 2021

Sabem que ha estat un any dur per a tots i, per això, hem fet grans esforços per a poder superar totes les adversitats amb les quals ens hem trobat. Seguim aquí sense rendir-nos, aconseguint adaptar-nos a aquesta nova normalitat en equip, amb paciència i cura.

Ara més que mai hem de mostrar del que som capaços i mantenir-nos units tenint sempre en compte les mesures de seguretat.

En nom de tot l'equip d'ATGroup, us desitgem unes bones festes i un any nou ple de salut, prosperitat i oportunitats.

Gràcies a tots els que seguiu al nostre costat i també gràcies a tots els que heu estat i les circumstàncies no us han permès romandre.

Més Informació

25 d'novembre del 2020

SIGNAT L'ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE ATGROUP I MAPFRE

ATGroup, després d'un estricte procés selectiu en la cerca del col·laborador estratègic adequat en matèria d'assegurances tècniques, ha seleccionat a l'acreditada asseguradora Mafre, subscrivint-se el corresponent acord en la data d'ahir en les instal·lacions de Barcelona de ATGroup.

Fruit de l'interès de ATGROUP per solucionar les nombroses peticions dels seus clients en matèria d'assegurament de riscos TECNOLÒGICS i CORPORATIUS, es va iniciar un ardu procés de selecció del col·laborador estratègic adequat per a donar resposta als nostres clients abans aquestes necessitats sobre assegurament de riscos tècnics i mercantils.

De l'estricte procés de selecció, ATGROUP ha seleccionat a la coneguda i molt acreditada companyia MAPFRE, amb implantació en tot l'àmbit geogràfic d'activitat de ATGROUP i amb capacitat per a atendre tant requeriments d'assegurament en serveis de PRIVACITAT com a una altra mena de serveis, com són els de COMPLIANCE o AMBIENTALS.

Amb el present acord ATGROUP assessorarà els seus clients i col·laboradors en els productes d'assegurament del risc en matèria de CIBERSEGURETAT i tot tipus de riscos tecnològics amb el suport estratègic de la companyia líder en el sector.

Més Informació

11 d'maig del 2020

MEGAFOR INICIA LA MATRICULACIÓ DEL SEU CURS DE DIRECTOR DE SEGURETAT I CAP DE SEGURETAT

MEGADOR en col·laboració amb AJSE i ATGROUP, ha obert el procés de matriculació per al seu curs de Director de Seguretat i Cap de Seguretat.

Seguint els programes formatius més avançats MEGAFOR, ha iniciat la matriculació per al curs que permet accedir a la Doble Titulació de Director de Seguretat i Cap de Seguretat , seguint l'acord de col·laboració subscrit amb la prestigiosa Universitat Europea Miguel de Cervantes , la titulació obtinguda permetrà a l'alumne accedir a una carrera prestigiosa professional com a responsable dins de el sector de la Seguretat Privada. El curs s'iniciarà a setembre de el present any 2020 , si les circumstàncies socials i sanitàries així ho permeten. S'adjunta el document de reserva de matrícula per Megafor .

Quedem a disposició dels nostres alumnes i interessats en els telèfons habituals i directament a MEGAFOR:
info@megafor.es
tel. 688.854.840
www.megafor.es

Una cordial salutació.
ATGROUP

Més Informació

11 d'maig del 2020

CURS DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES AJSE PROGRAMA RECONEGUT PER ANF-AC

A partir del pròxim 18 de maig es reinicien les classes de forma on line d'el Curs de Delegat de Protecció de Dades de AJSE, impartit per personal qualificat de ATGROUP, vàlid per a la presentació a l'examen de DPO de ANF-AC, entitat homologada per realitzar aquestes proves per ENAC segons l'Esquema de Certificació de l'AEPD.

Esperant haver passat les fases més dures de la pandèmia COVID 19 i seguint els processos d'adaptació a la nova situació general al sector de la Seguretat Privada i la formació, es continua amb la impartició de el Curs amb programa desenvolupat per ATGROUP per AJSE, el qual es troba reconegut per ANF-AC com a vàlid per a impartir el curs de 180 que habilita per a la presentació a l'Examen de Certificació de DPO.

L'esmentat curs contempla les necessitats d'un DPO, afegint els coneixements específics que pogués necessitar un cap de seguretat o un Director de Seguretat en matèria de protecció de dades en l'exercici de la seva professió.

La figura del Delegat de Protecció de Dades, és obligatòria segons la legislació vigent per a les empreses de seguretat privada.

En aquesta part de el curs, i fins que les circumstàncies sanitàries ho permetin, només es realitzaran les tutories personalitzades i les classes magistrals de forma telemàtica, amb les eines posades a disposició de l'alumne i el professorat.

També aprofitem per comunicar que ja es troba oberta la inscripció per a les noves edicions de el Curs.

Més Informació

5 d'maig del 2020

NOU HORARI COVID 19

Benvolguts clients, amics i col·laboradors.

Els informem que degut a la situació de pandèmia creada pel COVID 19, i seguint amb les instruccions de les autoritats competents, els informem que les visites a les nostres instal·lacions només podran ser realitzades per visites prèviament concertades.
Si pertany a alguns dels col·lectius de risc o és major de 65 anys, preguem ens ho faci saber per atorgar-li una franja horària especial de màxima protecció.

Per concertar visites o per a sol·licitar qualsevol tipus d'informació quedem a la seva disposició a:
93. 345 96 82/902 090 162
E-mail: info@atgroup.es

Més Informació

31 d'març del 2020

AJORNAMENT DEL CURS SEMI PRESENCIAL DE DIRECTOR DE SEGURETAT MEGAFOR-AJSE-ATGROUP per crisis COVID 19

S'ajorna fins a la tardor-hivern de el present any 2020 el desenvolupament de el curs semi presencial de Director de Seguretat de Megafor.-AJSE-ATgroup.

A causa de la situació extraordinària que ha generat la crisi de l'CONVID 19, Megafor ha decidit posposar el curs de Direcció de Seguretat que anava a desenvolupar-se en col·laboració amb AULA TECNOMEDIA, en les seves instal·lacions de l'Avinguda Meridiana.
Properament s'anunciarà les noves dates i el termini d'obertura de la matrícula, perquè qualsevol interessat pugui assistir a la mateixa.
Per a la present edició que s'ha traslladat de dates, també es compta amb el professorat més qualificat, com en les anteriors edicions d'anys anteriors.
S'adjunta la documentació annexa a el curs.
Quedem a disposició dels nostres alumnes i interessats en els telèfons habituals i en el correu formacion@atgroup.es.
Una cordial salutació.

Més Informació

20 d'març del 2020

LA PROTECCIÓ DADES I EL COVID-19

Volem compartir-te el butlletí informatiu que ha elaborat el nostre equip sobre la base de la situació actual que travessa el País en relació amb el COVID-19.
Volem mantenir informats a tots els nostres clients, col·laboradors o interessats, sobre les mesures implementades i com pot afectar en l'àmbit de Protecció de Dades.

Descarregar PDF Veure Online

Més Informació

El Grup

El nostre projecte, acostar el Dret a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

ATGroup es una consultora líder en l’aplicació del Dret de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

La nostra missió es centra en prestar un servei de d’assessorament i consultoria jurídic – tecnològica de qualitat i especialitzada en el Dret aplicat de les Noves Tecnologies (TIC-LAW).

ATGroup és una consultora pionera en aportar solucions innovadores i creatives als problemes plantejats per el Dret aplicat de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació en las empreses.

Som especialitzats en la Normativa de Protecció de Dades, assessorament en solucions de la Signatura Electrònica avançada i els projectes de Comerç Electrònic i E-Administració.

Els seus consultors, tothom amb llicenciatura i/o doctorat, combinen la seva activitat professional amb la docència universitària.

Com a element vinculat al projecte ATGroup, es troba BUFETE ORTEGA, despatx jurídic professional fundat a Barcelona l’any 1977, sent la segona generació la qual ostenta en la actualitat la direcció del mateix.

La funció del BUFETE ORTEGA és atorgar el suport jurídic especialitzat en aquelles matèries o funcions que aparquen altres rames del coneixement jurídic diferent als anteriors, (Dret Administratiu, Mercantil, Penal, etc.)

Finalment, EVIDENTIA, dirigida pel Doctor José Navarro, la qual es una marca independent, però amb estrictes llaços de col·laboració i de sinergies amb la resta d’ATGroup, ja que la seva finalitat es la investigació digital i el peritatge forense de l’element informàtic.


Qui Som

Jorge

Advocat Fundador

Carolina

Administrative

Laura

Advocada

David

Advocat

Clara

Advocada

Ricard

Advocat

Imad

Consultor

Eira

Llicenciada en Dret


Els Nostres Serveis

  1. Catàleg General

  2. Catàleg de Serveis de Privacitat