BENVINGUTS A ATGROUP

Últimes Notícies

Homologats pel CSUC com a proveïdor de serveis d'assessorament i implementació de RGPD-LOPDGDD

Dimarts passat dia 9 de novembre El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) va homologar ATGROUP com un dels seus proveïdors oficials en serveis d'assessorament i implementació de RGPD i LOPDGDD.

El CSUC és una entitat de dret públic que agrupa la major part de les universitats catalanes, tant públiques com privades, per fer accions conjuntes. El procés d'homologació té com a objectiu garantir que els serveis dels principals proveïdors comptin amb un conjunt de serveis de consultoria, auditoria i suport de naturalesa tant tècnica com jurídica, necessaris per aconseguir i mantenir durant la vigència de la contractació l'adequació, compliment de la normativa associada a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), ISO 27001 i al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), i la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

A continuació els tres serveis pels quals hem estat homologats:

LOT 2. Serveis de Protecció de Dades:
Aquest lot contempla aquells serveis en matèria de protecció de dades que tenen com a objectiu la prestació d‟un servei concret i que tenen com a objectiu la realització d‟una tasca concreta i el lliurament d‟un informe resultant de la seva execució. Els serveis que preveu aquest lot requereixen la participació d'un equip per part del proveïdor en què es poden requerir competències jurídiques, tècniques o de gestió.

LOT 3: Serveis professionals en protecció de dades:
Aquest lot contempla aquells serveis en matèria de protecció de dades que tenen com a objectiu la col·laboració amb els equips de protecció de dades de les universitats per al desenvolupament duna activitat concreta i principalment per part duna persona altament qualificada de lempresa adjudicatària on les competències personal de la persona assignada són l'element rellevant en la seva execució.

LOT 4: Oficina tècnica de suport al DPD:
Aquest lot contempla aquells serveis en matèria de protecció de dades que tenen com a objectiu la prestació del servei d'oficina tècnica de suport al Delegat de Protecció de Dades de cada centre.

23 d'novembre del 2021
Veure totes les notícies